SEKUNDARNE SIROVINE SAKUPLJANJE, PRERADA I PRODAJA

19229 BOR, Srbija Pozivni broj: 019
STOVARIŠTE OPSTANAK PLUS
sekundarne sirovine bor, otkup sekundarnih sirovina, stovariste bor, stovariste gradjevinskog materijala, ugalj, prodaja uglja u boru, gradjevinski iskop zemlje, odvoz zemlje, transport robe
Adresa:

Brestovac

Telefon:

471 245

OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA, STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, PRODAJA UGLJA NA VELIKO I MALO, GRAĐEVINSKI ISKOP I ODVOZ ZEMLJE. TRANSPORT ROBE U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU.

17520 BUJANOVAC, Srbija Pozivni broj: 017
METAL OTPAD 2012
METAL OTPAD 2012 BUJANOVAC, SEKUNDARNE SIROVINE, OBOJENI METALI, BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, OLOVO
Adresa:

INDUSTRIJSKA ZONA 5

METAL OTPAD 2012 DOO BUJANOVAC, OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA: OBOJENI METALI, BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, OLOVO

21233 ČENEJ, Srbija Pozivni broj: 021
EKO - SANIT
EKO SANIT, Sakupljanje, transport, skladištenje i tretman organskog otpada
Adresa:

PARTIZANSKA BB

Telefon:

2214 735

EKO - SANIT, Reciklaža sekundarnih sirovina, tretman otpadnih voda i organskog otpada na sopstvenoj lokaciji (kompostani), uvoz i distribucija mikrobioloških preparata za tretman otpadnih voda i organskog otpada

E-MAIL migor@neobee.net

E-MAIL...

37210 ĆIĆEVAC, Srbija Pozivni broj: 037
METAL RALEKS Sekundarne sirovine
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA ĆIĆEVAC, PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA ĆIĆEVAC, ALUMINIJUM, BAKAR, GVOŽĐE, MESING, PROHROM, GVOŽĐARA
Adresa:

KARAĐORĐEVA 251

Telefon:

812 989

OTKUP I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA: ALUMINIJUM, BAKAR, GVOŽĐE, MESING, PROHROM... GVOŽĐARA

25220 CRVENKA, Srbija Pozivni broj: 025
BOBEX
OTPAD, OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA: OTPADNO GVOŽĐE, ALUMINIJUM, MESING, BAKAR...
Adresa:

MARŠALA TITA 29

OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA: OTPADNO GVOŽĐE, ALUMINIJUM, MESING, BAKAR...

35230 ĆUPRIJA, Srbija Pozivni broj: 035
SEKUNDARNE SIROVINE METAL PAVLOVIĆ
SEKUNDARNE SIROVINE ĆUPRIJA, OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA, CRNIH I OBOJENIH METALA, ČELIK, BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, OLOVO, PROHROM, AKUMULATORI, ELEKTRIČNI OTPAD, ELEKTRONSKI OTPAD, OTKUP PET AMBALAŽE
Adresa:

RASPUTNICA

Telefon:

281 530

OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: CRNIH I OBOJENIH METALA, ČELIK, BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, OLOVO, PROHROM, AKUMULATORI, ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD. OTKUP PET AMBALAŽE.

e-mail: cuprija@ereciklaza.com

18410 DOLJEVAC, Srbija Pozivni broj: 018
Sekundarne sirovine KOMPANIJA STEVANOVIĆ PLUS
SEKUNDARNE SIROVINE DOLJEVAC, PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA, OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA DOLJEVAC, RECIKLAŽA METALNIH OTPADAKA OSTATAKA, KOMPANIJA STEVANOVIĆ PLUS
Adresa:

MALOŠIŠTE

Telefon:

815 950, 815 960

KOMPANIJA STEVANOVIĆ PLUS DOLJEVAC, OTKUP I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA; RECIKLAŽA METALNIH OTPADAKA I OSTATAKA

34230 GRUŽA, Srbija Pozivni broj: 034
INOGAJ
INOGAJ GRUŽA, čelik, betonsko gvožđe, sekundarne sirovine, otpad u Gruži
Adresa:

GRUŽA

Telefon:

591 053, 591 245, 591 054

INOGAJ GRUŽA, PROIZVODNJA I PRODAJA SVETLO VUČENIH ČELIKA, BETONSKO GVOŽĐE, PRIKUPLJANJE I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA

22320 INĐIJA, Srbija Pozivni broj: 022
ENERGO ZELENA
životinjski otpad, mesno koštano brašno, tehnička mast
Adresa:

ŽELEZNIČKA

Telefon:

800 450, 800 453, 800 454

ENERGO ZELENA INĐIJA, Sakupljanje i tretman otpada životinjskog porekla u Inđiji Srbiji

35000 JAGODINA, Srbija Pozivni broj: 035
ANDI DOO
SEKUNDARNE SIROVINE SVE VRSTE CEVI I LIMOVA SEČENJE I PROFILISANJE USLUŽAN RAD SVIH BRAVARSKIH POSLOVA
Adresa:

KABLOVSKA

Telefon:

223 949

SEKUNDARNE SIROVINE SVE VRSTE CEVI I LIMOVA SEČENJE I PROFILISANJE USLUŽAN RAD SVIH BRAVARSKIH POSLOVA