PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA I PROTIVPOŽARNA OPREMA I APARATI

15000 ŠABAC, Srbija Pozivni broj: 015
KONI PLAMEN Servis vatrogasne opreme
PP APARAT, HIDRANT, DOJAVA POŽARA, ZAŠTITA OD POŽARA, KONI PLAMEN, ŠABAC
Adresa:

Kralja Aleksandra 35

Telefon:

350 240, SERVIS, JANKA VESELINOVIĆA 90 345 777

KONI PLAMEN SERVIS ŠABAC delatnost: SERVISIRANJA PP APARATA, HIDRANATA I SL.; HIDRAULIČKO ISPITIVANJE APARATA I HIDRANATA; ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE; ODRŽAVANJE SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA; OBUKA RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA; IZRADA PRAVILNIKA I PROGRAMA IZ ZOP-A; IZRADA PLANOVA...

24000 SUBOTICA, Srbija Pozivni broj: 024
PREVI Vatrogasna oprema
PREVI SUBOTICA, VATROGASNA OPREMA, PROJEKTOVANJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA
Adresa:

Mihaila Pupina 25

PREVI SUBOTICA, PROIZVODNJA, PRODAJA I ODRŽAVANJE VATROGASNE OPREME, PROJEKTOVANJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA

17500 VRANJE, Srbija Pozivni broj: 017
HTZ oprema UKRAS
UKRAS VRANJE, PROIZVODNJA ZAŠTITNIH RUKAVICA, BEST, HTZ OPREMA, RADNA ODELA, ZAŠTITNE CIPELE, ČIZME, ZAŠTITNE NAOČARE, ZAŠTITNE MASKE, LEKARSKA UNIFORMA, VATROGASNA CREVA, HIDRANTSKI ORMARI, APARATI ZA GAŠENJE POŽARA, UKRAS, Htz oprema protivpožarna zaštita zaštitna odela radnja odela u Vranju
Adresa:

PARTIZANSKI PUT 8/2

Telefon:

423 300, 415 230

UKRAS DOO VRANJE

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ZAŠTITNIH RUKAVICA BEST I VELEPRODAJU HTZ OPREME: RADNA ODELA, ZAŠTITNE CIPELE, ČIZME, ZAŠTITNE NAOČARE, ZAŠTITNE MASKE, LEKARSKA UNIFORMA; VATROGASNA CREVA, HIDRANTSKI ORMARI, APARATI ZA GAŠENJE POŽARA

UKRAS, Htz oprema protivpožarna zaštita...

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
požar, protivpožarni, aparat, protivpožarni aparati, gašenje, obuka, referent, prva pomoć, ormari, ormarićr, pojasevi, zaštita, zaštita na radu, zaštitna oubća, obuća, zaštitna odeća, odeća, ručne, prenosive, ručne lampe, prenosive lampe, panik svetiljke, nužne svetiljke, hidranti, creva
Adresa:

MILOVANA NIĆIFOROVIĆA 1

Telefon:

2581 135

Prodaja protivpozarnih aparata i HTZ opreme. HTZ oprema i aparati za protivpožarnu zaštitu su deo asortimana firme TROSADOR iz Beograda

11000 BEOGRAD, Srbija Pozivni broj: 011
VATROGASNA BRIGADA GRADA BEOGRADA, vatrogasci u Beogradu, vatrogasci, vatrogasac, požar, vatra, gašenje požara
Adresa:

Mije Kovačevića 2-4

Telefon:

2812 011

VATROGASNA BRIGADA GRADA BEOGRADA vatrogasci u Beogradu

36000 KRALJEVO, Srbija Pozivni broj: 036
MOBIAK-VATROMETAL
PRODAJA PROTIVPOŽARNIH APARAT, OPREMA ZA HIDRANSKU MREŽU
Adresa:

CARA DUŠANA 57

Telefon:

323 332

MOBAIK-VATROMETAL DOO KRALJEVO, delatnost: PRODAJA PROTIVPOŽARNIH APARATA, OPREMA ZA HIDRANSKU MREŽU.

16000 Leskovac, Srbija Pozivni broj: 016
Adresa:

KOSTE STAMENKOVIĆA 2

Telefon:

246 803

16000 LESKOVAC, Srbija Pozivni broj: 016
NEPLAM, ZAŠTITA OD POŽARA
Adresa:

KOSTE STAMENKOVIĆA 2

Telefon:

246 803

18000 NIŠ, Srbija Pozivni broj: 018
Adresa:

HAJDUK STANKOVA 8 LOK 3

Telefon:

4205 203